Tapu Kadastro Ada Parsel Sorgulama

Tapu Kadastro Ada Parsel Sorgulama

17 Ekim 2023 edevlet 0

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yürütülen tapu kadastro sistemi, Türkiye’de mülkiyet haklarının tescillenmesi, kayıt altına alınması ve sicil düzenlenmesi için kullanılan bir sistemdir. Read More